Skip to content

Albumrecension för Kulturbloggen: Solen “Till Dom Som Bryr Sig”, Betyg 3/5

7 Nov, 2014

Av Tommy Juto

Recension skriven på uppdrag av Kulturbloggen.

Till dom som bryr sig: Året kunde ha varit 1996. Bandet kunde ha hetat Kent. Men året är 2014 och Solen är inte Kent. Men vem bryr sig, egentligen? Förvisso är det stora överraskningsmomentet redan borta sedan det här soundet först introducerades på 90-talet, men en liten överraskning i sig ändå att en grupp unga svenskar kastar sig över en typ av pop som nästan har blivit helig i takt med att den erövrat mark från Eskilstuna och vidare ut över landet. Fast idag, med närmare 20 års distans, känns det mer accepterat att ta sig an detta än det var runt millennieskiftet då man hade begått karriärssjälvmord med samma manöver.

Gitarrmattorna på Gävlekvartettens andra album är av typen som har en förmåga att förflytta fokus från faktiska melodier till själva ljudmassan, men glädjande nog är det ändock fullt av skiftande stämningar, och de lite lugnare numren ger ett djup som annars kunde ha gått förlorat. Sångaren Erik Hillborg personifierar trovärdigt ångesten i dagens unga vuxnas liv i det hårda sociala klimat som råder, med identitetskris och tillkortakommanden gentemot alla krav de ställs inför. Eller så kan man rent av ta det som ett rop på hjälp.

När Solen tillryggalagt en lika varaktig karriär som deras förebilder kanske de inte kommer att åtnjuta en motsvarande status, men Till Dom Som Bryr Sig lär alltjämt vara det album allmänheten refererar till som starten på en lovande karriär. Alldeles oavsett hur den kommer att utvecklas i fortsättningen.

Bästa spår: “Låt Mig Gå”, “Glöm Bort Mig Nu”, “Kom Kom Kom”

Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: